Oglejte si tudi …

Kolofon

  /  Kolofon

Spletno mesto: https://esteem-shop.com

Lastnik spletnega mesta
Naziv: LIDIJA VRBNJAK d.o.o.
Naslov: Trate 23, 9250 Gornja Radgona
Davčna številka: SI11872101
Zaezanec za DDV: DA
Matična številka: 6144446000
Številka vpisa: 2012/12040 (vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti)

Izvajalec: Informacijske storitve Aperas
Grafična podoba: Funkit marketing

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).